• HOTLINE0977 89 94 25
  • SALES 10913 49 36 79
  • SALES 20977 89 94 25

CLBHK Phía Nam thường xuyên mở các lớp học nhảy dù cho các học viên có niềm đam mê bầu trời, chinh phục bầu trời và bay lượn trên không trung.

Một số hình ảnh về đào tạo bộ môn dù của CLHK Phía Nam